Detoxikace organismu  
Detoxikace  
Toxiny

 

Co jsou to toxiny?

Metoda Joalis rozeznává a detoxikuje od mnoha typů toxinů, např.:

 

Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny

Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny

Emoční toxiny

Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová

Radioaktivní látky

Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí

Toxické látky vzniklé trávením

Léky, drogy

Metabolické toxiny

Biogenní soli

 

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání, a tak spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózu (pohlcení cizorodých látek imunitními buňkami). Poruchy deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Různé tkáně mají rozdílnou citlivost na jednotlivé toxiny, a tak vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.

Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny však blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými toxiny. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty. Současně s toxinem je tedy třeba odstranit z tkáně i tyto blokující emoce.

 

Zjištění toxinů pomoci přístroje Acucomb

Acucomb je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Tato modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku. Vyšetření není bolestivé, sonda pouze indikuje povrchové napetí kůže a změnu odporu, tzv. vegetativní funkční test. Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Acucomb tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku, při vložení informace pomoci počítačového programu EAM. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či jiné.