Detoxikace organismu  
Detoxikace  
Toxiny

Toxiny

 

Co jsou to toxiny?

Tato metoda rozeznává a detoxikuje od mnoha typů toxinů, např.:

 

Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny

Toxiny z vnitřního prostředí organismu - kreatinin, močovina a další volné radikály

Mikroorganismy a jejich toxiny

Emoční toxiny a stres

Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová

Radioaktivní látky

 

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání, a tak spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózu (pohlcení cizorodých látek imunitními buňkami). Poruchy deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Různé tkáně mají rozdílnou citlivost na jednotlivé toxiny, a tak vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.

Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny však blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými toxiny. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty. Současně s toxinem je tedy třeba odstranit z tkáně i tyto blokující emoce.

 

Zjištění toxinů pomoci přístroje Akuport M1+

Akuport M1 je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Tato modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku. Vyšetření není bolestivé, sonda pouze indikuje povrchové napetí kůže a změnu odporu, tzv. vegetativní funkční test. Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Acucomb tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku, při vložení informace pomoci testovacích ampulek. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či jiné.